ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2017-07-26 17:32

Πρόεδρος –Κούγιας Γιάννης


Αντιπρόεδρος – Κατσαρός Χαράλαμπος


Γενικός Γραμματέας – Σπυρόπουλος Νίκος


Ταμίας – Τσιβελέκας Νίκος


Γενικός Αρχηγός – Τσιούστας Κώστας


Τεχνικός Διευθυντής – Ζέρβας Θεόδωρος


Μέλος ΔΣ. – Ζησιμόπουλος Δημήτρης