ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2014-02-12 08:48
         Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   της ΕΠΣ Φωκίδας συνεδρίασε την 11/2/2014 και επέβαλε κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:
 
Α)        Στο ποδοσφαιριστή του ΑΣ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ,  ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΡ.   με Α.Δ.  1245949 επιβάλλει, ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας   από 09/02/2014 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2ε του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα  (2η Κίτρινη).
 
Β)        Στον μασέρ   του ΑΣ ΑΣΤΕΡΑ ΙΤΕΑΣ,  ΛΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  για όσα αναφέρει ο Διαιτητής  του αγώνα, στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΣ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ, που διεξήχθη 08/02/2014 στο Δημ. γήπεδο Ιτέας  και  τον βαρύνουν, επιβάλλει την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο – στον πάγκο – στα αποδυτήρια ή στην άμεση γειτονική περιοχή του αγωνιστικού χώρου, για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές από 11/02/2014 και την χρηματική ποινή των  (50) ευρώ,  βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  άρθρου 11,  του Πειθαρχικού Κώδικα  (Διαμαρτυρία – Αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο – Εξύβριση διαιτητών).
 
Γ)  Στο γηπεδούχο σωματείο ΑΣ Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ,   χρηματική ποινή είκοσι (20) ευρώ, για την απουσία γιατρού ή νοσηλευτή κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΣ Ο ΗΣΑΪΑΣ – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ,  που διεξήχθη στο γήπεδο Δεσφίνας  (08/02/2014), βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 4, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2013 – 2014.
 
Δ)  Στο γηπεδούχο σωματείο ΑΣ Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ,   χρηματική ποινή είκοσι (20) ευρώ, για την απουσία γιατρού ή νοσηλευτή κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΣ Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΣ Η ΟΙΑΝΘΗ, που διεξήχθη στο γήπεδο Πολυδρόσου  (08/02/2014), βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 4, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2013 – 2014.

Ε)        Στο ποδοσφαιριστή του ΑΟ ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, ΒΡΟΥΣΑΪ ΣΤ.  με Α.Δ. 1295671 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας  από 10/02/2014 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2ε του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα  (2η Κίτρινη).
 
ΣΤ)  Στο γηπεδούχο σωματείο ΑΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ,    χρηματική ποινή είκοσι (20) ευρώ, για την απουσία γιατρού ή νοσηλευτή κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ – ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, που διεξήχθη στο γήπεδο Γραβιάς (09/02/2014), βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 4, της Προκήρυξης της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2013 – 2014.
           
·                     Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα)
 
 
                                      ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                   ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ     ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ