ΣΚΟΡΕΡΣ 2018 - 2019

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  9
 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ   8
 
ΦΛΕΓΓΑΣ  Γ   3
 
ΔΕΡΒΙΣΗΣ    3
 
ΦΛΕΓΚΑΣ Δ   2
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  2
 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  2
 
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ  1
 
ΚΟΝΤΟΣ  Η  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΚΟΡΕΡΣ 2017 - 2018

Φλέγγας Γιώργος  25
 
Ζέρβας Κώστας   7
 
Βαβάτσικος Παναγιώτης  5
 
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος  6
 
Ζέκας Κώστας  3
 
Θεοχαρόπουλος  Γιώργος  4
 
Κοντός Ηλίας  4
 
Ζέρβας Γιώργος  3
 
Φλέγγας Γιάννης 3
 
Αθανασόπουλος Βαγγέλης  1
 
Ντερβίσης Βασίλης   2
 
Καρδάρας Δημήτρης  1
 
Κατσίκας Αχιλλέας  2
 
Φλέγγας Βασίλης 1
 
Γκαβέρας Γιώργος  1
 
Γκίκας   1

 

 

 

 

                 Σκόρερς 2014-2015

 

ΦΛΕΓΓΑΣ  Χρήστος 18
ΦΛΕΓΓΑΣ  Γιώργος 13
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  Γιώργος 11
ΚΟΝΤΟΣ  Ηλίας   6
ΦΛΕΓΓΑΣ  Γιάννης   5
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  Νίκος   2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Κώστας   4
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ  Χρήστος   2
ΖΕΚΑΣ  Κώστας   1
ΖΕΡΒΑΣ  Γιώργος   1
ΖΕΡΒΑΣ  Κωνσταντίνος   2
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γιώργος   1
ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  Παναγιώτης   1
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης   1
ΣΤΑΥΡΟΥ Νίκος   1
ΑΥΤΟΓΚΟΛ   1
ΓΚΟΛ ΜΕ ΟΙΑΝΘΗ   3