ΣΚΟΡΕΡΣ 2018 - 2019

 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ  Κ  22
 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  18
 
ΦΛΕΓΓΑΣ  Γ   8
 
ΔΕΡΒΙΣΗΣ    3
 
ΦΛΕΓΚΑΣ Δ   3
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  2
 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  3
 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΛ   2
 
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ  1
 
ΚΟΝΤΟΣ  Η  2
 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1
 
ΤΖΟΥΡΤΖΙ    2
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2
 
ΑΥΤΟΓΚΟΛ  2