Ιατρικό επιτελείο

ΓΙΑΤΡΟΣ:   ΚΟΚΚΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕΙ : ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ